Spawdź dostępność usługi w Twojej okolicy
×

Podaj swój kod pocztowy:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego, w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem pod adresem  www.wolnywypas.pl, jest

Jadwiga Krok "Zakład Mięsny Krok" Biała Niżna 35, 33-330 Grybów,
NIP: 7381306661,
REGON: 490152463.
Telefon: 733-623-757,
e-mail: kontakt@wwolnywypas.pl,

1.2. Sklep informuje, iż warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klienta są następujące: dostęp do sieci Internet, korzystanie z odpowiedniej przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta poczty elektronicznej i numeru telefonu.

1.3. Sklep oprócz umożliwienia zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem sieci Internet, świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi zakładania i prowadzenia konta klienta Sklepu oraz przesyłania drogą elektroniczną zamówionej informacji handlowej. Klient w każdym momencie uprawniony jest do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług prowadzenia konta i wysyłania informacji handlowej.

1.4 Reklamacje dotyczące świadczonych przez Sklep usług drogą elektroniczną mogą być składane drogą mailową na adres: kontakt@wolnywypas.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji zawierającej wszystkie dane pozwalające na jej rozpatrzenie.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

2.1. Za pośrednictwem sklepu internetowego  www.wolnywypas.pl. Sklep prowadzi sprzedaż towarów wolnych od wad, znajdujących się w ofercie Sklepu. 

2.2. Oferta Sklepu podlega bieżącej aktualizacji. Dostępność towarów dostępnych w Sklepie jest uzależniona od pory roku oraz dostępności towarów – wynika to ze sposobu hodowli.

2.3. Sklep internetowy realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski na obszarach działania firmy kurierskiej DPD FOOD.

2.4. Kupującym mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w dalszej części Regulaminu zwane również Klientami), które dokonały rejestracji Klienta w Sklepie internetowym.

2.5. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia w określonych godzinach i dniach tygodnia przez stronę internetową www.wolnywypas.pl, z wykorzystaniem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia zamieszczonego na wyżej wymienionej stronie. Do skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji zamówienia i wysyłki towaru.

2.6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu najpóźniej w chwili składania zamówienia lub rejestracji konta. 

2.7. Zamówienie klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku gdy zamówienie nie spełnia wymogów określonych w pkt. 2.5., zawierającego nieprecyzyjne dane lub posiadające inne braki uniemożliwiające realizację złożonego zamówienia i dostawę towarów. Sklep internetowy informuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia drogą e-mailową, w sytuacji posiadania zwrotnego e-maila Klienta. 

2.8. Przyjęcie przez sklep internetowy złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji konta. Umowa sprzedaży towaru zawarta jest z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sklep.

2.9. Wszystkie ceny towarów podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2.10. W ofercie Sklepu internetowego znajdują się m.in. towary o zmiennej wadze uzależnione od ostatecznej wagi poszczególnych elementów mięsa. Towary te mają specjalną adnotację w opisie towaru. Na stronie podana jest cena i waga szacunkowa. Sklep dołoży wszelkich starań, by finalna waga zamówionego towaru były maksymalnie zbliżona do początkowej wagi i ceny. Jeśli finalna waga zamówienie będzie się różnić o więcej niż 30 % zamówienia Klient ma prawo do anulowania zamówienia. W dniu wysyłki Klient dostaje drogą mailową rachunek bądź fakturę VAT – jeżeli jest różnica w cenie to odpowiednio zwracamy pieniądze na konto, z którego wpłynęła płatność, bądź prosimy o dopłatę do zamówienia. Klient zamawiając towar o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną wagę i cenę. Uregulowanie różnicy w cenie przez Sklep lub Kupującego nie powinno przekroczyć 7 dni.

2.11. Podana cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy towarów do klienta. Sklep internetowy wystawia dokument sprzedaży, według wyboru Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

2.12. Cena podana przy opisie towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

2.13. W sytuacji niedostępności wszystkich lub niektórych z zamówionych towarów Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia informuje Klienta o tym jakie pozycje są dostępne i w jakim zakresie możliwa jest realizacja złożonego zamówienia. W tym wypadku Klient w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości zobowiązany jest oświadczyć o odstąpieniu od realizacji całego zamówienia, bądź wyrazić zgodę na modyfikację treści złożonego zamówienia. Brak odpowiedzi Klienta w w/w terminie uważane będzie za anulowanie całego zamówienia. 

2.14. W przypadku, gdy zamówiony towar jest niedostępny Sklep internetowy w terminie wskazanym w pkt 2.13 informuje Klienta o braku dostępności towaru i odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. 

2.15. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

2.16. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep informuje, iż mogą wystąpić różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD FOOD. Towar wysyłany jest do Klienta z zachowaniem ciągu chłodniczego - dostarczany samochodem chłodnią. Koszty dostawy zamówień o wartości do 299 zł brutto ponosi Klient i są one doliczane są do ceny towaru. Koszty dostawy DPD FOOD wynosi 25 zł brutto za 1 paczkę (przesyłkę do 20 kg). Koszty dostawy zamówień o wartości ponad 299 zł brutto ponosi Sklep internetowy. W koszty dostawy wliczone jest opakowanie produktów.

3.2. Dostawy są realizowane tylko raz w tygodniu - w piątek 8:00-18:00.
Jest możliwość umówienia odbioru osobistego tylko i wyłącznie w soboty w czterech lokalizacjach:

  • Warszawa 00-841 BioBazar ul. Żelazna 51/53 w godz. 8:00-13:00
  • Katowice 40-858 BioBazar ul. Bracka 20 w godz. 8:00-13:00
  • Kraków 30-509 Targ Pietruszkowy ul. Kalwaryjska 9/15 w godz. 7:00-11:00
  • Grybów 33-330 Zakład Mięsny Krok Biała Niżna 35 w godz. 8:00-16:00.

3.3. Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, dnia uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą stanowiącą ostateczną wartość zamówienia, do momentu przekazania zamówionego towaru kurierowi lub odbioru osobistego w sobotę w lokalizacjach wymienionych w pkt. 3.2. 

3.4. Płatność za zamówienia realizowana jest według wyboru klienta: kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro) lub przelewem elektronicznym. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

3.5. Ostateczna wartość zamówienia zawierającego towary o zmiennej wadze, o których mowa w pkt 2.10 Regulaminu, podawana jest Klientowi przez Sklep internetowy drogą mailową lub telefoniczną po ich zważeniu, w dniu wysyłki towaru.

3.6. Klient przy odbiorze towaru zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy kurierskiej zgodności z zamówieniem oraz kontroli czy opakowanie nie posiada uszkodzeń mechanicznych. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient zobowiązany jest do spisania protokołu reklamacyjnego i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. 

3.7. W newsletterze otrzymują Państwo informację z aktualną dostępnością towarów, promocją, obowiązującym kodem rabatowym, oraz warunkami promocji. Promocje w sklepie internetowym nie łączą się. 

3.8. Nieodebrane zamówienia z lokalizacji Kraków, Katowice i Grybów będą przechowywane w punkcie odbioru w Grybowie do poniedziałku w godzinach 8:00-16:00. Nieodebrane zamówienia z Warszawy będą przechowywane na Biobazarze do wtorku w godzinach 10:00-18:00. Niestety, ze względu na charakter sprzedawanych produktów, nieodebrane zamówienia uznawane są za porzucone po wskazanym czasie i braku kontaktu ze strony Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość i świeżość produktów w przypadku nieodebrania zamówienia w ustalonym terminie. Klient ma obowiązek odebrania zamówienia osobiście lub upewnić się, że zostanie ono odebrane przez osobę trzecią w wyznaczonym terminie w godzinach działania punktu odbioru. Klient ma również obowiązek poinformować o tym telefonicznie Sklep.    

3.9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli kupujący nie odbierze swojej przesyłki w ponownie ustalonym terminie, to nie przysługuje mu zwrot pieniędzy. Porzucenie przesyłki jest traktowane jako rezygnacja z umowy kupna-sprzedaży i zgodnie z zasadami prawa cywilnego, sprzedawca ma prawo do zachowania zapłaconej sumy za towar. Należy pamiętać, że kupujący jest zobowiązany do odbioru przesyłki w umówionym terminie lub poinformowania sprzedawcy o ewentualnych przeszkodach, które uniemożliwiają mu odebranie towaru w umówionym terminie. W przypadku braku takiej informacji, sprzedawca ma prawo do zachowania zapłaconej kwoty za towar, a kupujący traci prawo do jego odbioru. 

3.10. Kurier DPD FOOD podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia przesyłki w umówionym dniu tj. piątek 8:00 - 18:00. Klient ma obowiązek dopilnować swojej obecności w powyższych godzinach pod wskazanym przez siebie adresem lub wyznaczyć do tego osobę trzecią. W przypadku nieodebrania zamówienia firma nie ponosi odpowiedzialności za jakość i świeżość sprzedawanych produktów. W razie braku kontaktu ze strony Klienta w celu ustalenia innej opcji odbioru obowiązują zasady jak w pkt. 3.9. 

REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.). 

4.2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Zakład Mięsny Krok Biała Niżna 35, 303-330 Grybów lub drogą elektroniczną na adres: kontakt@wolnywypas.pl.

4.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sklep uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

4.4. Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.

4.5. Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 7 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 7 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową. Sklep Postanowienia niniejszego punktu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

5.1. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, Klient będący konsumentem, który nie zgadza się z tą decyzją może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego składając stosowny wniosek do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej /alternatywne metody rozstrzygania sporów, tzw. ADR/. Sklep informuje, iż Inspekcja jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w myśl przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

5.2. Wykaz stałych sądów polubownych, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php).

5.3. Sklep informuje ponadto, iż Klient jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr  /tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution)/.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nie można zwracać produktów spożywczych ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Są to między innymi świeże warzywa i owoce, pieczywo, mięso, wędliny, świeże ryby i nabiał. Zwrot jest w pełni możliwy w przypadku produktów pasteryzowanych, fabrycznie zapakowanych, z dłuższym terminem przydatności.

6.2. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres podany w ust. 1.1. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może również zostać złożone w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres: kontakt@wolnywypas.pl.

6.3. Uprawnienie o którym mowa w ust. 6.1. dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6.4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar do Sklepu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

6.5. Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić (art. 38 ustawy o prawach konsumenta). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku: 

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

6.6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru zachowując ciąg chłodniczy. Zwrot towaru należy kierować na adres: Biała Niżna 35 33-330 Grybów

6.7. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem towaru.

6.8. Powyższe uprawnienia przysługują również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta użytkownika objęte są ochroną przewidzianą w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym dalej RODO. 

7.2. Administratorem danych osobowych jest Zakład Mięsny Krok z siedzibą w Białej Niżnej 35, 33-330 Grybów.

7.3.  Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sklep internetowy wyłącznie na jego potrzeby, w celu realizacji złożonego zamówienia, za dodatkową zgodę klienta w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych w postaci newslettera oraz w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi zakładania i prowadzenia konta. 

7.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w zakładce Polityka Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022r.

POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

9.1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, nie można zwracać produktów spożywczych ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia. Są to między innymi świeże warzywa i owoce, pieczywo, mięso, wędliny, świeże ryby i nabiał. Zwrot jest w pełni możliwy w przypadku produktów pasteryzowanych, fabrycznie zapakowanych, z dłuższym terminem przydatności.

9.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

9.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Zakład Mięsny Krok Biała Niżna 35, 33-330 Grybów, NIP: 7381306661, REGON: 490152463, telefon:733-623-757, e- mail kontakt@wolnywypas.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

9.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

10.2. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Zakład Mięsny Krok Biała Niżna 35, 33-330 Grybów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.;

10.3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy 

 
 

POBIERZ WERSJĘ PDF