Spawdź dostępność usługi w Twojej okolicy
×

Podaj swój kod pocztowy:

obowiązująca od 1 grudnia 2022

1.1. Niniejszy dokument (dalej zwany Polityką Prywatności) określa zasady przechowywania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów sklepu internetowego www.wolnywypas.pl oraz zasady wykorzystywania przez sklep internetowy z tzw. plików cookies.

1.2. Dane osobowe klientów sklepu internetowego chronione są w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), zwanym w dalszej części Polityki Prywatności RODO.

1.3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Twoje dane chronimy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO informujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych:

Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jadwiga Krok "Zakład Mięsny Krok" Biała Niżna 35, 33-330 Grybów, NIP: 7381306661, REGON: 490152463, w dalszej części Regulaminu nazywany Administratorem. Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Zakład Mięsny Krok Biała Niżna 35, 33-330 Grybów 
- przez e-mail: kontakt@wolnywypas.pl
- telefonicznie: 733-623-757

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

3.1. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu:
- wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży (obsługi Twojego zamówienia);
- możesz również wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych naszego sklepu w postaci newsletter’a, który będzie wysyłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania zawartej z nami umowy sprzedaży.

3.3. Twoja zgoda na przetwarzanie danych w zakresie otrzymywania newsletter’a (informacji handlowych oraz marketingowych).

3.4. Nasz prawnie uzasadniony interes. Mamy uzasadniony interes w tym, aby np. zapobiegać oszustwom, bronić się przed roszczeniami oraz zapewnić bezpieczeństwo sieci i informacji. Na tej podstawie dla celów analitycznych i reklamowych wykorzystujemy również pliki cookies. 

3.5. Na tej podstawie nie możemy przetwarzać danych jeśli Twoje prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter nad naszym prawnie uzasadnionym interesem.

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy.

4.1.Będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

- imię i nazwisko, 
- adres miejsca zamieszkania (lub/i adres dostawy jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania),
- adres e-mail oraz nr telefonu, 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) jeśli będzie on niezbędny do wystawienia faktury VAT

Okres przechowywania danych osobowych

5.1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w tym roszczeń wynikających z rękojmi.   

5.2. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w oparciu o zgodę na otrzymywanie newsletter’a będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofniesz zgodę.

Odbiorcy danych

6.1. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: 

- firmie kurierskiej DPD FOOD w celu zrealizowania dostawy zamówionych przez Ciebie towarów, 
- innym podmiotom jeśli okaże się to niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia (np. operatorom systemów płatności, w tym Autopay S.A.), 
- firmie księgowej w celach księgowych oraz rozliczenia zawartych umów, 
- kancelarii prawnej jeśli będzie to niezbędne w celu obrony naszych roszczeń, 
- firmom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu, 

6.2. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

7.1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

8.1. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. 
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych naszego sklepu w postaci newslettera. Jeśli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu. 
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

8.2. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

9.1. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w zgodzie na otrzymywanie od nas newslettera)– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

10.1. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

11.1. Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Jest ono dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zakupów w naszym sklepie. Jeżeli nie podasz nam swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy sprzedaży. Podanie przez Ciebie danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

11.2. Sklep w sposób automatyczny pobiera informacje wyłącznie zawarte w plikach cookies.

11.3. Prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jeśli masz założone konto klienta, możesz dokonywać za pośrednictwem Panelu klienta. Jeśli nie posiadasz założonego konta swoje prawa możesz realizować kontaktując się z nami na dane wskazane w pkt 4.1. Polityki prywatności.

11.4. Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies przez co rozumie się niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer danego sklepu internetowego i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę sklepu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta danych użytkownik).

11.5. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.wolnywypas.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.wolnywypas.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11.7. W ramach serwisu internetowego www.wolnywypas.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

11.8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11.9. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.wolnywypas.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

11.10. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.wolnywypas.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.